För en ljusare framtid
Meny
Meny

Elin Ondahl

, Centralförrådet

”Bra arbetsmiljö för mig handlar om arbetskamrater och sammanhållning, en positiv stämning med skratt och gemenskap. Men också tryggheten att jobba för ett företag som tar hand om sina anställda som människor.” Det är människorna som är Svenska Fönster och hos oss kommer säkerheten alltid först. Vi har nollvision mot olyckor och medarbetarna är hela tiden med och förbättrar våra säkerhetsrutiner. Är det någon som inte mår bra fångar vi upp ohälsan i ett tidigt skede tillsammans med vår företagshälsovård. För företaget är det viktigt att alla ska trivas på sitt arbete, därför läggs mycket resurser på att skapa en kultur i vilken det är självklart att utveckla både sig själv och sitt arbete. Här jobbar vi i team och många framhåller gemenskapen med kollegorna som det allra bästa med jobbet.