För en ljusare framtid
Meny
Meny

Yupin Pongboonchan

Beslagsmonteringen, Beslagsmonteringen

”När jag berättar om mitt jobb säger jag att det är bra här – bra information, bra arbetsmiljö och bra kollegor. Det var svårt att få jobb i Sverige när jag var ny i landet, men här fick jag praktik och fick visa att jag kan jobba.” Lika stolta som medarbetarna är över våra produkter är de över att jobba hos Svenska Fönster. Och lika stolta är företagsledningen över resultatet i varje års engagemangsundersökning, för resultatet där är högre än branschindex. Men företagsledningen är inte nöjd. Utifrån varje års undersökning väljs ett par fokusområden ut och aktiviteter genomförs för att öka medarbetarnas intresse och engagemang för sitt arbete och för företaget ytterligare.